GSM – Полезные сокращения –

Глоссарий основных терминов сотовой связи

De 2e generatie van mobiele telecommunicatiestandaarden, ook wel bekend als GSM. Zie definitie GSM.

UK:
The second generation mobile telecommunications standards, also known as GSM. See the definition of GSM.” class=”glossaryLink ” style=”box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none !important;”>2G 
Мобильные телекоммуникации стандарты второго поколения, также известный как GSM. Смотрите определение GSM.

De 3e generatie van mobiel telecommunicatiestandaarden, ook wel bekend als UMTS. Zie definitie UMTS.

UK:
The third generation of mobile telecommunications standards, also known as UMTS. See the definition of UMTS.” class=”glossaryLink ” style=”box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none !important;”>3G 
Третье поколение мобильных телекоммуникационных стандартов, также известный как UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systeem) is een wereldwijde standaardisatie voor mobiele communicatie.

UK:
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) is a worldwide standardisation for mobile communication.” class=”glossaryLink ” style=”box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none !important;”>UMTS. Смотрите определение UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systeem) is een wereldwijde standaardisatie voor mobiele communicatie.

UK:
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) is a worldwide standardisation for mobile communication.” class=”glossaryLink ” style=”box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none !important;”>UMTS.

De 4e generatie van mobiele telecommunicatiestandaarden. Zie definitie LTE.

UK:
The fourth generation of mobile telecommunications standards. See the definition of LTE.” class=”glossaryLink ” style=”box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none !important;”>4G 
Четвертое поколение стандартов мобильной связи. Смотрите определение Met LTE (Long Term Evolution) is het mogelijk om data in hogere capaciteit en met hoge snelheid over het netwerk te transporteren.

UK:
With LTE (Long Term Evolution) it is possible to transfer data at a higher capacity and at high speed across the network.” class=”glossaryLink ” style=”box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none !important;”>LTE.

800, 900, 1800 и 2100 МГц 800, 900, 1800 and 2100 MHz

The radio frequency spectrum is divided into frequency bands. It has been determined for many frequency bands which technology should be used with it. The 800, 900, 1800 and 2100 MHz bands are used for mobile telephony and mobile internet.” class=”glossaryLink ” style=”box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none !important;”>полосы 
Over een radiofrequentiespectrum (of radiogolven) kan draadloos informatie worden overgebracht van een zender naar 1 of meerdere ontvangers. Een deel van de frequenties is vrij beschikbaar. Voor een ander deel is een registratie of vergunning nodig. Deze vergunningen worden verleend door Agentschap Telecom. Agentschap Telecom is tevens toezichthouder van de Rijksoverheid op het radiofrequentiespectrum en verdeelt en beheert de radiofrequentieruimte. De vergunningen van frequentiebanden voor mobiele telefonie en mobiel internet worden geveild.

UK:
A radio frequency spectrum (or radio waves) can be used to transfer information without a wire from a transmitter to one or more recipients. A part of the frequency is freely available, while a registration or permit is required for another part. These permits are issued by Agentschap Telecom [Radiocommunications Agency]. Agentschap Telecom [Radiocommunications Agency] is also the supervisor of the Central Government on the radio frequency spectrum and distributes and manages the radio frequency spectrum. Licences for frequency bands for mobile telephony and mobile Internet are auctioned.” class=”glossaryLink ” style=”box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none !important;”>Радиочастотный спектр делится на полосах частот. Было установлено, в течение многих частотных диапазонах, которые технологии должны использоваться с ней. МГц полосы 800, 900, 1800 и 2100 используются для мобильной телефонии и мобильного интернета.

Softwareprogramma’s voor de mobiele telefoon en tablets.

UK:
Software programs for mobile phones and tablets.” class=”glossaryLink ” style=”box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none !important;”>App / applicatie 
Компьютерные программы для мобильных телефонов и планшетов.

Een cloud dienst is het op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software of gegevens via het internet. Hosting is het aanbieden van webruimte en -diensten.

UK:
A cloud service is made available on request from hardware, software or data over the Internet. Hosting is the provision is web space and services.” class=”glossaryLink ” style=”box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none !important;”>Облако и хостинг 
Een cloud dienst is het op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software of gegevens via het internet. Hosting is het aanbieden van webruimte en -diensten.

UK:
A cloud service is made available on request from hardware, software or data over the Internet. Hosting is the provision is web space and services.” class=”glossaryLink ” style=”box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none !important;”>Облако услуги доступны по запросу оборудования, программного обеспечения или данных через Интернет. Хостинг является предоставление веб-пространство является и услуги.

Cloud TV stelt tv-aanbieders in staat om tv als een applicatie aan te bieden, zoals next-generation guides, interactieve tv-reclame en volledige online video-ervaringen voor bestaande en nieuwe apparaten (waaronder op internet aangesloten televisies en spelcomputers).

UK:
Cloud TV enables TV providers to offer TV as an application, such as next-generation guides, interactive TV advertising and a complete online video experience for existing and new devices (including TVs and game consoles connected to the Internet).” class=”glossaryLink ” style=”box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none !important;”>Облако ТВ 
Cloud TV stelt tv-aanbieders in staat om tv als een applicatie aan te bieden, zoals next-generation guides, interactieve tv-reclame en volledige online video-ervaringen voor bestaande en nieuwe apparaten (waaronder op internet aangesloten televisies en spelcomputers).

UK:
Cloud TV enables TV providers to offer TV as an application, such as next-generation guides, interactive TV advertising and a complete online video experience for existing and new devices (including TVs and game consoles connected to the Internet).” class=”glossaryLink ” style=”box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none !important;”>Облако ТВ позволяет телевизионных провайдеров предлагают телевизор в качестве приложения, такие как направляющие следующего поколения, интерактивного телевидения и рекламы полного опыт онлайн видео для существующих и новых устройств (в том числе телевизоров и игровых консолей, подключенных к Интернету).

СО 2 след 
СО 2 след CO 2 след годовом исчислении, что делает его ясно, сколько выбросов СО 2 компания создает и какие бизнес-деятельности, созданные каких количествах. Это делает его легче увидеть, где выбросы CO2 могут быть сокращены.

Connected Home zijn oplossingen binnenshuis, waarbij alledaagse objecten zijn verbonden met het netwerk en gegevens kunnen uitwisselen.

UK:
Connected Home are indoor solutions where everyday objects can be connected to the network and data can be exchanged.” class=”glossaryLink ” style=”box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none !important;”>Подключенный дом 
Connected Home zijn oplossingen binnenshuis, waarbij alledaagse objecten zijn verbonden met het netwerk en gegevens kunnen uitwisselen.

UK:
Connected Home are indoor solutions where everyday objects can be connected to the network and data can be exchanged.” class=”glossaryLink ” style=”box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none !important;”>Подключенный дом в помещении, где решения повседневных объектов могут быть подключены к сети и могут обмениваться данными.

Combinatie van vast, mobiel en tv.

UK:
Combination of a land line, mobile and TV.” class=”glossaryLink ” style=”box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none !important;”>Конвергенция / конвергентных поставщик 
Сочетание наземной линии, мобильные и телевизором.

Усилие клиентов счет / Customer Effort Score

NL:
Hiermee meten we de mate waarin de klant zelf moeite heeft moeten doen om bijvoorbeeld een vraag of probleem opgelost te krijgen via onze klantenservice of de moeite die de klant zelf heeft moeten doen om een de bestelling te plaatsen in onze online winkel. CES wordt gemeten op een 5-puntsschaal, waarbij 1 staat voor weinig moeite en 5 voor veel moeite. Het % betreft de respondenten die een 1 of 2 scoren op de 5-puntsschaal.

UK:
This allows us to measure the extent to which customers have taken the effort to resolve a question or issue on their own initiative through our customer service or the effort that customers have to go through to place an order through our online store. CES is measured on a 5-point scale, where 1 represents little effort and 5 considerable effort. The % of respondents that marked a score of 1 or 2 on the five-point scale.” class=”glossaryLink ” style=”box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none !important;”>CES 
Это позволяет нам измерять степень, в которой клиенты взяли усилия, чтобы разрешить вопрос или проблему по собственной инициативе с помощью нашей службы клиентской или усилий, которые клиенты должны пройти, чтобы разместить заказ через наш интернет-магазин.Customer Effort Score

NL:
Hiermee meten we de mate waarin de klant zelf moeite heeft moeten doen om bijvoorbeeld een vraag of probleem opgelost te krijgen via onze klantenservice of de moeite die de klant zelf heeft moeten doen om een de bestelling te plaatsen in onze online winkel. CES wordt gemeten op een 5-puntsschaal, waarbij 1 staat voor weinig moeite en 5 voor veel moeite. Het % betreft de respondenten die een 1 of 2 scoren op de 5-puntsschaal.

UK:
This allows us to measure the extent to which customers have taken the effort to resolve a question or issue on their own initiative through our customer service or the effort that customers have to go through to place an order through our online store. CES is measured on a 5-point scale, where 1 represents little effort and 5 considerable effort. The % of respondents that marked a score of 1 or 2 on the five-point scale.” class=”glossaryLink ” style=”box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none !important;”>CES измеряется 5-балльной шкале, где 1 представляет мало усилий и 5 значительных усилий. Значение% респондентов, которые отметили балл 1 или 2 по шкале пятибалльной.

Потребления данных услуг / 
Объем данных, необходимый для хранения данных, таких как фотографии и электронной почты, указанные в мегабайтах (МБ) или гигабайтах (ГБ). Услуги передачи данных с использованием мобильного Интернета.

Geeft het aantal telefoongesprekken weer die om technische redenen voortijdig worden afgebroken.

UK:
Indicates the number of calls aborted for technical reasons.” class=”glossaryLink ” style=”box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none !important;”>Выпало частота вызовов 
Указывает количество вызовов абортированных по техническим причинам.

DSL (Digital Subscriber Line) is digitale datacommunicatietechniek die een relatief hoge datasnelheid mogelijk maakt over een ‘twisted pair’-koperdraadverbinding.

UK:
DSL (Digital Subscriber Line) is a digital data communication technique that allows a relatively high data rate over a ‘twisted pair’ copper-wire connection.” class=”glossaryLink ” style=”box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none !important;”>DSL- 
DSL (Digital Subscriber Line) is digitale datacommunicatietechniek die een relatief hoge datasnelheid mogelijk maakt over een ‘twisted pair’-koperdraadverbinding.

UK:
DSL (Digital Subscriber Line) is a digital data communication technique that allows a relatively high data rate over a ‘twisted pair’ copper-wire connection.” class=”glossaryLink ” style=”box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none !important;”>DSL (Digital Subscriber Line) является методом цифровой передачи данных, что позволяет относительно высокую скорость передачи данных по “витой пары” медно-проводного соединения.

E-P&L (Environmental Profit and Loss Account) is een monetaire waardering van de milieu-impact van een bedrijf, gebaseerd op de gehele of een deel van de waardeketen.

UK:
E-P&L (Environmental Profit and Loss Account) is a monetary valuation of the environmental impact of a company, based on the whole unit or a part of the value chain.” class=”glossaryLink ” style=”box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none !important;”>ЕР & L 
E-P&L (Environmental Profit and Loss Account) is een monetaire waardering van de milieu-impact van een bedrijf, gebaseerd op de gehele of een deel van de waardeketen.

UK:
E-P&L (Environmental Profit and Loss Account) is a monetary valuation of the environmental impact of a company, based on the whole unit or a part of the value chain.” class=”glossaryLink ” style=”box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none !important;”>ЕР & L (окружающей среды о прибылях и убытках) является денежная оценка воздействия на окружающую среду компании на основе целое или части цепочки создания стоимости.

Читайте про операторов:  Какой купить репитер сотовой связи. Как установить репитер?

Elektronisch afval dat bestaat uit defecte, verouderde of onverkochte elektrische en elektronische toestellen.

UK:
Electronic waste consisting of faulty, outdated or unsold electrical and electronic appliances.” class=”glossaryLink ” style=”box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none !important;”>Электронные отходы 
Электронные отходы, состоящий из неисправных, устаревших или непроданных электрических и электронных приборов.

Эко оценка 
Устойчивость этикетки для телефонов, подтверждено KPMG. Эко-line обеспечивает прозрачность в цепи и базируется на трех категориях: корпоративные ценности и принципы, анализ жизненного цикла и устойчивого дизайна.

Словарь терминов по сотовым телефонам

 
Bluetooth
Наличие встроенного модуля беспроводной связи Bluetooth. Технология Bluetooth, основанная на радио-связи малой дальности (около 10 м), позволяет установить высокоскоростное беспроводное соединение мобильного телефона с настольным ПК, портативными и карманными компьютерами, а также с другими устройствами, поддерживающими стандарт Bluetooth.

Используя беспроводную связь с компьютером, вы сможете загружать в телефон новые логотипы и мелодии, получать и отправлять электронные письма, осуществлять синхронизацию данных между телефоном и компьютером (например, обмениваться записями адресной книги).

Мобильный телефон с поддержкой Bluetooth может использоваться в качестве модема для ноутбука или карманного компьютера (при поддержке телефоном стандарта GPRS).

Также удобным является использование Bluetooth-гарнитуры, которая удобно крепится на ухе и позволяет отвечать на звонки, находясь на расстоянии до 10 м от телефона, что особенно важно для безопасности и удобства водителей автомобилей.

Достоинством стандарта Bluetooth является отсутствие каких-либо проводов при соединении, к тому же, устанавливаемое посредством Bluetooth беспроводное соединение не требует, чтобы устройства находились в прямой видимости друг от друга.

К тому же, Bluetooth-гарнитуры разных производителей вполне совместимы (например, Nokia и Sony-Ericsson).

К недостаткам данного стандарта можно отнести достаточно малую дальность связи и использование для передачи данных радиоволн частотой 2,45 ГГц – на этой же частоте работает большинство современных беспроводных систем промышленного, научного и медицинского назначения, что повышает вероятность возникновения помех в канале Bluetooth.

 
EDGE
EDGE – технология третьего поколения мобильной связи, позволяющая поддерживать передачу данных со скоростью до 384 Кбит/сек (для сравнения для GPRS – до 118 Кбит/c). Этот стандарт передачи данных может быть внедрен в уже существующие сети GSM 800, 900, 1800 и 1900 МГц, а также дополнить технологию UMTS (WCDMA). Поддержка EDGE дает возможность использовать новые сервисы, которые основываются на высокоскоростной передаче данных.

 
EMS
Поддержка сообщений EMS. EMS (Enhanced Messaging Service) – технология, которая позволяет передавать и принимать на мобильный телефон сообщения, состоящие из форматированного текста, картинок (в том числе анимированных), мелодий или рингтонов. С помощью этой технологии можно, например, создать и послать вашим друзьям красочную поздравительную открытку с анимированным изображением и музыкальным сопровождением.
Если ЕМS cообщение отправлено на телефон, не поддерживающий этот стандарт, адресат получит только текст. Стоит заметить, что обмен ЕМS-сообщениями не всегда возможен между моделями телефонов разных производителей.
Для отправки/получения EMS -сообщений необходимо, чтобы эту технологию поддерживал не только сам телефон, но и оператор мобильной связи.

 
GPRS
Поддержка GPRS. GPRS (General Packed Radio Services) – услуга пакетной передачи данных по радиоканалу. Расчетная скорость 64 кбит/с, чаще всего практически достижимая 48 кбит/с, теоретически достижимая 115 кбит/с. Зависит от загруженности базовых станций и уровня приема.

Суть услуги GPRS заключается в организации постоянного подключения через GPRS-телефон к сети Интернет, причем або-нент может звонить и принимать звонки, не прерывая соединения с Интернет, (зависит от класса GPRS.

В России разговаривать и одновременно получать/передавать информацию пока невозможно (хотя соединение и не прервется) – звонок (при условии ответа) имеет приоритет и передача данных будет приостановлена).

Важным преимуществом использования GPRS является то, что плата берется не за время соединения (телефон остается подключенным к сети постоянно), а за объем переданной/полученной через телефон информации.

Если вы не собираетесь подключать свой телефон к каким-либо устройствам, то основной сферой применения GPRS в телефоне является просмотр WAP или HTML-страниц, отправка MMS. Кроме того, посредством GPRS можно производить загрузку в телефон логотипов, мелодий и игр.

При подключении GPRS-телефона к ноутбуку или обычному компьютеру можно выходить в Глобальную сеть, используя мобильный телефон в качестве модема (телефон должен поддерживать опцию Модем).

 
GSM 1800
Поддержка телефоном стандарта связи GSM 1800. GSM 1800 – цифровой стандарт мобильной связи, использующий диапазон частот 1710-1880 МГц.

Данный стандарт распространен в Европе, России, Австра-лии, в Тихоокеанских странах Азии.

При покупке мобильного телефона необходимо выяснить, в каком стандарте работают местные операторы сотовой связи, т.к. телефон стандарта GSM 1800 не будет функционировать в сети GSM 900, а аппарат стандарта GSM 900 – в сети GSM 1800.

Практически все современные провайдеры в Европе используют стандарты GSM 1800 и GSM 900 (см. “GSM 900”), поэтому наиболее популярными являются двухдиапазонные телефонные аппараты GSM 900/1800 – при включении такой телефон сам за доли секунды определяет, на какой частоте сигнал лучше, и настраивается на нее.

Например, считается, что в центре Москвы связь лучше у телефонов стандарта GSM 1800, а за пределами Садового кольца и в области – у телефонов стандарта GSM 900.

 
GSM 1900
Поддержка телефоном стандарта связи GSM 1900. GSM 1900 – цифровой стандарт мобильной связи, использующий частоту 1900 МГц. Данный стандарт распространен в США и Канаде, поэтому если вы хотите пользоваться телефоном в этих странах (при условии, что ваш оператор сотовой связи предоставляет там услуги роуминга), ваш аппарат должен поддерживать GSM 1900.

 
GSM 900
Поддержка телефоном стандарта связи GSM 900. GSM 900 – цифровой стандарт мобильной связи, использующий диапазон частот 890 – 960 МГц. Стандарт GSM 900 распространен в Европе, Азии, России и используется практическими всеми современными европейскими провайдерами, однако желательно, что-бы наряду с GSM 900 аппарат поддерживал и стандарт GSM 1800, т.к. в этом случае при возникновении помех на частоте 900 МГц телефон сможет переключиться на частоту 1800 МГц.

 
HSCSD
Поддержка протокола HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) высокоскоростной передачи данных по сетям с коммутацией каналов. В отличии от GPRS, где используется протокол пакетной коммутации, в основе HSCSD лежит коммутация каналов, поэтому этот протокол лучше подходит для передачи потоковых данных, например при работе телефона в режиме видеоконференции.
В настоящее время протокол HSCSD не получил большого распространения и встречается лишь у нескольких операторов: его считают как бы промежуточным этапом при внедрении более мощных технологий радиопередачи, таких, как GPRS.

 
HTML
Наличие в телефоне HTML-браузера. С помощью такого веб-браузера можно просматривать обычные html-страницы в сети Интернет. Для сравнения, телефон с поддержкой WAP может просматривать только специально оптимизированные для мобильного телефона страницы формата WML или XHTML.

 
IRDA
Наличие в телефоне инфракрасного порта (ИК-порта), позволяющего установить беспроводное соединение мобильного телефона с любым устройством, имеющим ИК-порт (ноутбуком, карманным компьютером, модемом и т.п.) и находящимся в прямой видимости от аппарата.

Используя связь с компьютером, вы сможете загружать в телефон новые логотипы и мелодии, осуществлять синхронизацию данных между телефоном и компьютером (например, обмениваться записями адресной книги или календаря), управлять приемом и отправкой SMS-сообщений прямо с компьютера.

Мобильный телефон с ИК-портом может быть использован в качестве модема для ноутбука или карманного компьютера (при поддержке телефоном стандарта GPRS).

Данный способ подключения весьма удобен из-за отсутствия проводов, однако настольные ПК не оснащаются инфракрасным портом – для их соединения с телефоном требуется установка в компьютер специального ИК-адаптера.

 
Java-приложения
Поддержка телефоном java-приложений, или так называемых мидлетов (midlets). Java-приложения – это программы, написанные на языке программирования Java, их можно запускать на вашем телефоне.
В мобильном телефоне обычно имеется ограниченное число предустановленных приложений, таких как календарь, часы и несколько игр. Поддержка телефоном Java, позволяет его владельцу скачивать из Интернета (например, через WAP-браузер) новые java-приложения.

В качестве примеров java-приложений можно привести следующие: игры, ежедневники, карты метро, англо-русские разговорники, конвертеры валют, часы, показывающие время в разных странах и т.п.

Технология Java делает телефон более персонализированным, позволяя владельцу подобрать приложения, необходимые именно ему. В Интернете имеется множество сайтов, откуда можно взять самые разнообразные java-приложения, начиная с игрушек и заканчивая программами-помощниками.

 
MMS
Поддержка MMS-сообщений. MMS (Multimedia Messaging Service) – услуга обмена короткими мультимедийными сообщениями, основанная, в отличие от SMS, на технологии GPRS. Услуга позволяет принимать/передавать полноцветные картинки, фотографии, мелодии и даже видеоролики.
В отличие от EMS-сообщений, представляющих собой текстовые сообщения с прикрепленными к ним графическими изображениями и мелодиями (см. “EMS”), технология MMS предусматривает возможность вставлять графику и мелодии непосредственно в текст сообщения – получатель MMS-сообщения может одновременно рассматривать картинку и слушать музыку (в EMS текст, звук и графика не могут быть использованы одновременно).
Если отправить MMS-сообщение на аппарат без поддержки MMS, то адресат получит его в несколько другом виде: на телефон, оснащенный WAP-браузером, придет WAP-ссылка с адресом, по которому хра-нится MMS-сообщение; если же телефон не оборудован WAP-браузером, его владелец получит SMS-сообщение с адресом URL, и пришедшее сообщение можно будет прочитать на компьютере с помощью Интернет-браузера.
Практически все современные телефоны с цветным экраном и поддержкой GPRS имеют функцию MMS. Для отправки/получения MMS-сообщений необходимо, чтобы MMS поддерживал не только сам телефон, но и оператор мобильной связи.

 
MP3-мелодии
Возможность использовать в качестве мелодии звонка звук, записанный в формате MP3. MP3 – это один из самых распространенных форматов хранения аудио-информации. Вы можете загрузить в телефон MP3-файл с любой мелодией, коротким музыкальным фрагментом и вообще с любым звуком и использовать его в качестве сигнала вызова.

 
MP3-проигрыватель
Наличие в телефоне проигрывателя музыки в формате MP3. Файлы MP3 можно загружать из компьютера. Встроенный MP3-плеер позволяет не носить вместе с мобильным телефоном другую портативную аудиотехнику и сэкономить место в вашем кармане.

Для проигрывания музыки встроенной памяти обычно бывает недостаточно, поэтому для полноценного использования MP3-проигрывателя желательно запастись емкой (от 256 Мб до 1 Гб) картой памяти такого типа, который поддерживается телефоном.

 
POP / SMTP-клиент
Наличие в телефоне встроенной программы электронной почты POP / SMTP. POP / SMTP – это стандарты, по которым работают практически все почтовые программы в сети Интернет. С помощью POP / SMTP-клиента с мобильного телефона можно отправлять и получать электронные письма, при желании можно работать с тем же почтовым адресом, который вы используете в офисе.

 
QWERTY-клавиатура
Наличие в телефоне полноценной QWERTY-клавиатуры в которой каждой букве соответствует своя клавиша. Такая клавиатура практически превращает ваш телефон в маленький компьютер. Она позволяет комфортно набирать большие тексты, писать SMS или письма по электронной почте.
Обычно QWERTY-клавиатуры устанавливаются на самых многофункциональных моделях – смартфонах.
Не смотря на все усилия инженеров и дизайнеров, встроенная QWERTY-клавиатура все же увеличивает вес и габариты мобильного телефона, поэтому выбирать модели с такой клавиатурой рекомендуется только тем, кто действительно много печатает.

 
SMS: ввод со словарем
Функция “SMS: ввод со словарем” позволяет ускорить и упростить набор текста сообщений. При использовании данной функции после набора нескольких букв телефон сам подставляет варианты слов, содержащих введенные буквы.

 
SMS: заготовки сообщений
Наличие в телефоне нескольких шаблонных сообщений, представляющих собой заготовки достаточно часто используемых фраз типа “Как дела?”, “Скоро буду”, “Перезвони” и т.п. Такие заготовки избавляют от необходимости каждый раз набирать новое сообщение – проще послать готовый шаблон, добавив в него некоторые изменения: “Как твои дела?”, “Как у тебя дела?, “Как у Вас дела?” и т.д. В некоторых телефонах шаблонные сообщения отсутствуют, но имеется возможность ввода собственных заготовок.

 
USB-интерфейс
Возможность подключения к компьютеру через USB (Universal Serial Bus) интерфейс. USB является са-мым удобным способом подключения, интерфейсом USB оснащены все современные модели ноутбуков и настольных компьютеров. Скорость передачи данных (1.5 Мб/сек. у USB 1.1) достаточна для переноса больших мультимедийных файлов в телефон.

 
WAP-браузер
Поддержка мобильным телефоном протокола WAP. WAP (Wireless Application Protocol) – протокол беспроводной связи, позволяющий непосредственного с мобильного телефона без какого-либо дополнительного оборудования (модема и компьютера) получить доступ к информационным и сервисным услугам сети Интернет.
Большинство моделей современных мобильных телефонов оснащены WAP-браузерами.
В настоящее время существует две основные версии протокола WAP, которые существенно отличаются. Подробнее о них можно прочитать в разделе “Версия WAP-браузера”.

 
Wi-Fi
Наличие встроенного модуля беспроводной связи Wi-Fi. Wi-Fi – один из основных форматов передачи цифровых данных по радиоканалам.
Wi-Fi позволяет создать беспроводное сетевое соединение с настольным компьютером, ноутбуком или без проблем подключиться к существующей Wi-Fi сети.
Модулем Wi-Fi оснащены некоторые модели смартфонов, что значительно расширяет их функциональные возможности.

 
i-mode
i-mode – это новый Интернет-сервис для мобильных телефонов. Этот сервис дает доступ к i-mode сайтам, а также пользователь получает возможность пользоваться полноценной электронной почтой.
Главное преимущество i-mode состоит в удобстве использования.

Пользователь избавлен от необходимости устанавливать специальные настройки для подключения к Интернет и для использования электронной почты.

На корпусе телефона присутствует специальная кнопка “i-mode”, при нажатии на которую сразу же появляется список сайтов, разбитых по тематическим рубрикам.

Все сайты специально адаптированы под мобильный телефон, поэтому загружаются практически мгновенно и всегда корректно отображаются на экране.
Для использования i-mode необходима поддержка этого сервиса со стороны вашего провайдера сотовой связи.

 
Автодозвон
Данная функция позволяет автоматически дозвониться до нужного номера, если он “занят” или не отвечает. Телефон автоматически повторяет вызов абонента через небольшие интервалы времени.

 
Антенна
В зависимости от модели телефона антенна может быть встроенной (“спрятанной” внутри корпуса аппарата) или внешней (выступающей за пределы корпуса). Тип антенны является скорее элементом дизайна и в большинстве случаев никак не влияет на качество приема.

 
Будильник
Возможность использовать телефон в качестве будильника. Конкретная реализация данной функции зависит от производителя и модели телефона: в некоторых аппаратах пользователь может установить только одно значение для будильника (на однократное срабатывание), в других моделях есть возможность одновременной установки нескольких будильников; часто встречаются такие варианты, когда пользователь сам выбирает дни срабатывания будильника, периодичность и другие параметры.

В большинстве телефонов заведенный будильник срабатывает, даже если сам аппарат выключен (хотя есть и исключения).

Преимущества будильника в телефоне перечислять не нужно. Особенно актуально наличие будильника в поездках: в командировках или отпусках.

 
Варианты мелодий (от 1 до 84)
Число заложенных в телефон вариантов мелодии звонка. Обычно в телефоне имеется небольшой набор базовых мелодий (до нескольких десятков) и вы имеете возможность выбрать, каким “голосом” будет звонить ваш аппарат.

В некоторых моделях можно установить разные мелодии звукового сигнала на входящие звонки от разных людей. Те, кто любит разнообразие, могут выбрать себе телефон с большим количеством установленных мелодий.

 
Версия WAP-браузера
На сегодняшний день в мобильных телефонах используются две версии WAP-браузера: 1.2.1 и 2.0.
Версия 1.2.1.С помощью телефона с WAP-браузером версии 1.2.1 можно просматривать только специальные сайты, написанные на языке WML (WAP-сайты). WAP-сайты оптимизированы под маленькие экраны телефонов, имеют небольшой объем и минимум графики. Например, вы можете посмотреть прогноз погоды, расписание телевизионных программ, почитать свежие новости и т.п., используя только мобильный телефон с WAP-браузером.

Поддержка телефоном WAP 1.2.1 не сильно увеличивает стоимость телефона, но позволит при необходимости обратиться в сеть Интернет за интересующей вас информацией.
Версия 2.0. WAP-браузер этой версии значительно приближен к стандартному WEB-браузеру, который используется в настольных компьютерах. Он основан на языке XHTML (eXtended Hypertext Markup Languge), который является одной из разновидностей стандартного для Интернет языка разметки HTML.
WAP 2.0 обратно совместим с предыдущими версиями. В стандарт WAP 2.0 также была заложена поддержка MMS, браузер позволяет просматривать и отправлять сообщения MMS.
Если вы большое значение уделяете мобильному Интернету, то выбирайте телефон с поддержкой WAP 2.0.

Читайте про операторов:  Операторы сотовой связи в Абакане: телефоны, адреса и отзывы - Справка.РУ

 
Вес (от 36 до 2150 г)
Вес является далеко не последним параметром при выборе мобильного телефона. Некоторые модели телефонов довольно тяжелые – такие неудобно носить в кармане или на поясе, да и для дамской сумочки это не лучший вариант. Можно дать условное разбиение по весу:
– меньше 75 г – легкие телефоны
– от 74 г до 110 г – средний вес
– больше 110 г – тяжелые телефоны

 
Виброзвонок
Возможность бесшумного входящего вызова, ощущаемого по довольно сильной вибрации аппарата. Поддерживается практически всеми современными моделями.
Использование виброзвонка позволяет передать пользователю информацию о вызове, не нарушая тишины. Это часто бывает необходимо в определенных ситуациях, например в театре или во время совещания.

 
Водозащита
Водонепроницаемый корпус, предохраняющий аппарат от попадания жидкости (брызги, капли дождя) внутрь. Такой корпус не является полностью герметичным, поэтому при погружении мобильного телефо-на в воду возможна коррозия и внутренние повреждения.

 
Время записи диктофона (от 0 до 18000 c)
Емкость встроенного диктофона. Встроенный в телефон цифровой диктофон служит для оперативной голосовой записи необходимой информации. Если вы планируете часто пользоваться диктофоном, то при выборе телефона вам нужно обратить внимание на эту характеристику.

 
Время заряда (от 40 до 420 мин)
Время заряда – это время, за какое аккумулятор телефона полностью заряжается. Нормальным можно считать время зарядки 1.5-2 часа (90-120 минут), время зарядки от 1 часа (60 минут) и меньше можно считать малым.

Чем меньше время заряда аккумулятора, тем быстрее мобильный телефон будет готов к использованию.

 
Время ожидания (от 360 до 51000 мин)
Максимальное время работы телефона в режиме ожидания до полной разрядки аккумулятора. Данная характеристика показывает, насколько долго может проработать аппарат с полностью заряженной батареей при полном отсутствии разговоров (в режиме разговора телефон потребляет гораздо больше энергии).

Нормальным можно считать время ожидания 4-5 дней (5500-7000 минут), время ожидания от 6 дней (8500 минут) и больше, можно считать большим. Чем больше время ожидания у мобильного телефона, тем реже вам придется его заряжать.
Реальное время работы в большинстве случаев меньше заявленного – это может быть связано как с зоной неуверенного приема, так и с частыми перерегистрациями телефона в сети (например, при частых поездках в метро). Также очень энергоемка подсветка экрана.

 
Время разговора (от 40 до 6600 мин)
Максимальное время работы телефона в режиме непрерывного разговора до полной разрядки аккумулятора. Нормальным можно считать время разговора 2-4 часа (120-250 минут), время разговора от 5 часов (300 минут) и больше, можно считать большим. Тем, кто собирается много разговаривать по мобильному телефону, следует обратить внимание на этот параметр.
Реальная длительность непрерывного разговора обычно меньше заявленной и, как и время работы в режиме ожидания (см. “Время ожидания, мин”), сильно зависит от ряда факторов, таких как уровень сигнала в точке приема и т.п.

 
Встроенная вспышка
Встроенная вспышка позволяет делать снимки при слабом освещении. Обычно мощность встроенной вспышке невелика, она позволяет делать фотографии на расстоянии, не превышающем 1.5-2 метра.

 
Встроенная фотокамера
Встроенная в телефон цифровая фотокамера позволяет делать снимки и записывать видеоролики (в некоторых моделях). Полученные фотографии можно сохранить в памяти телефона, выложить на Web-страницу или переслать как MMS-сообщение (см. “MMS”) на другие мобильные телефоны. Сохраненные изображения могут также использоваться в качестве заставки на дисплее телефона.
Не смотря на постоянный прогресс в области мобильных устройств, встроенная фотокамера по характеристикам уступает самостоятельной цифровой фотокамере. Но с помощью встроенной камеры, которая всегда находится при вас, можно сделать много неожиданных и интересных снимков.

 
Голосовое управление
Возможность управлять телефоном с помощью голосовых команд, без нажатия кнопок. Чтобы активировать какую-либо функцию телефона (калькулятор, SMS, голосовую почту, WAP, игры и т.п.), достаточно проговорить ее название. Голосовые метки (названия) для различных функций предварительно записываются в память аппарата самим владельцем.

 
Голосовой набор
Данная функция позволяет осуществлять набор нужного номера голосом (без нажатия кнопок) – достаточно произнести ключевое слово (например, имя или фамилию абонента) и аппарат сам вызовет телефонный номер из записной книжки и начнет его набирать.

Голосовые метки, соответствующие различным телефонным номерам, предварительно заносятся в память аппарата самим владельцем.

 
Голосовые заметки
Данная функция позволяет записывать в память телефона короткие голосовые заметки (например, трудную для запоминания информацию) и сообщения – напоминания для себя. В некоторых моделях телефонов для каждой голосовой заметки можно установить будильник. То есть вместо того, чтобы набирать на клавиатуре текст напоминания, достаточно наговорить его и выставить будильник.

 
Громкая связь
Данная функция позволяет вести телефонные разговоры через встроенные в аппарат микрофон и динамик для громкого воспроизведения речи абонента, не держа сам телефон в руках – например, положив его рядом с собой на стол. Используя “громкую связь”, вы сможете одновременно разговаривать по телефону и управлять автомобилем.

 
Два дисплея
Наличие дополнительного экрана в мобильном телефоне. Обычно дополнительный экран устанавливается в телефонах-раскладушках.

В закрытом состоянии, когда основного экрана не видно, на дополнительном дисплее отображается различная информация (например, время или номер вызывающего абонента, определенный АОНом). Благодаря этому отпадает необходимость часто раскрывать телефон, что очень удобно.

Дополнительный экран обычно уступает основному экрану по характеристикам – он меньше по размеру и может быть монохромным.

 
Джойстик
Возможность управлять перемещением по меню телефона с помощью специального четырехпозиционного переключателя – миниатюрного джойстика. Джойстик делает навигацию по многочисленным настройкам мобильного телефона интуитивно понятной – курсор перемещается в ту же сторону, в которую вы нажимаете.

 
Диктофон
Наличие в мобильном телефоне функции диктофона. Обычно диктофон используется в качестве звуковой записной книжки – для быстрого запоминания номера телефона или продиктованного адреса. Запись звука можно делать как с микрофона, так и во время телефонного разговора.
Подбирать телефон с функцией диктофона можно порекомендовать тем, кто часто находится в разъездах, когда не всегда имеется под рукой карандаш и бумага.

 
Емкость аккумулятора (от 400 до 2200 мАч)
Чем больше емкость аккумулятора, тем дольше телефон может работать без подзарядки. Емкость аккумулятора обычно находится в пределах от 380 до 1800 мА/ч, что позволяет телефону работать без подзарядки от одного до десяти дней. Естественно, необходимо учитывать интенсивность использования телефона.

Напрмер, если вы планируете разговаривать около 30 минут в день, активно пользоваться SMS, органайзером, играми, будильниками и другими сервисами, то даже самого емкого аккумулятора хватит на пару дней.
В некоторых моделях в комплект поставки входит дополнительная батарея, которая позволит увеличить время автономной работы телефона (см. “Емкость дополнительного аккумулятора”).

 
Емкость дополнительного аккумулятора (от 2 до 4000 мАч)
Емкость дополнительного (второго) аккумулятора, который входит в комплект поставки. Дополнительный аккумулятор позволяет увеличить время автономной работы телефона и в некоторых ситуациях бывает очень полезен (например, во время командировки). Подробнее про емкость аккумулятора можно прочитать в разделе “Емкость аккумулятора”.

 
Запись видеоклипов
Возможность использовать мобильный телефон в качестве цифровой видеокамеры: в зависимости от модели телефона эта функция позволяет записывать видео (со звуком и без) продолжительностью от нескольких секунд до часа с небольшим.

Созданный видеоролик можно сохранить и отредактировать в компьютере или же отправить друзьям с помощью ММS. Качество и продолжительность съемки постоянно совершенствуется ведущими производителями сотовых телефонов.

 
Звуковой таймер
Функция, позволяющая осуществлять контроль длительности разговора. Телефон звуковым сигналом напоминает, что прошла еще одна минута разговора (можно указать другой отрезок времени).

Таймер разговора может оказаться полезным, если вы планируете пользоваться бесплатными порогами или выговаривать не более одной минуты, что выгодно на некоторых тарифных планах.

 
Игры
Наличие в телефоне нескольких встроенных игр. Обычно это не слишком сложные игры, которые вряд ли способны серьезно увлечь, но вполне могут скрасить время ожидания где-нибудь в очереди. Если телефон поддерживает Java (и GPRS), то можно самим загружать понравившиеся игры с различных сайтов.

 
Индикатор времени разговора
Функция, которая выводит на экран время, прошедшее с начала разговора. Эта функция дает возможность пользователю следить за временем и “уложить” весь разговор в определенный интервал, что бывает удобно для экономии средств при поминутной тарификации.

 
Индикатор стоимости разговора
Возможность отображения на экране мобильного телефона текущей стоимости разговора. Эта функция поможет пользователю во время разговора узнать о стоимости минуты разговора и в зависимости от этого определять общее время разговора.
Для реализации такого режима, функция должна поддерживаться оператором.

 
Интерфейс – RS232
Возможность подключения к компьютеру через последовательный интерфейс (COM-порт) стандарта RS232.

До недавнего времени COM-портом оснащались все настольные компьютеры и ноутбуки, но сейчас стало появляться много моделей ноутбуков без этого интерфейса.

Скорость передачи данных по RS232 не слишком велика (15 Кб/с). Ее будет достаточно для передачи на компьютер списка контактов, но для загрузки в телефон мультимедийных файлов (музыки, картинок), этой скорости явно будет не хватать.

 
Калькулятор
Возможность использование мобильного телефона в качестве калькулятора. Наличие “под рукой” калькулятора часто может пригодиться во многих ситуациях, и эта функция может быть востребована широким кругом пользователей.

 
Камера для видеоконференций
Дополнительная встроенная камера, которая расположена на лицевой панели.

Эта камера может работать в режиме видео, обеспечивая полноценную видеосвязь. В этом режиме вы в реальном времени видите вашего абонента на экране телефона, а он видит ваше изображение, которое получается с помощью этой камеры.
Для того чтобы воспользоваться видеосвязью, необходима поддержка этого режима вашим сотовым оператором.

 
Количество голосов полифонии (от 4 до 128 )
Качество полифонической мелодии определяется числом голосов (нот), которые могут одновременно воспроизводиться. Чем больше это число, тем более насыщенной и естественной получается мелодия звонка.
Количество мегапикселов фотокамеры (от 0.1 до 6.0 )
Количество светочувствительных элементов (пикселов, pixels), расположенных на матрице встроенного в телефон фотоаппарата. Математически это произведение длины получившегося изображения на его ширину (в пикселах). Например, если мы имеем дело с картинкой размером 640 на 480 точек, то речь идет о (640х480=307200) 0,3-мегапиксельной матрице. Чем больше число пикселов матрицы, тем выше качество получаемых изображений и точнее их цветопередача.

 
Количество цветов дополнительного экрана (от 2 до 262144 )
Количество поддерживаемых дополнительным экраном цветов. Данная характеристика относится только к телефонам с цветным экраном. Чем больше оттенков способен отображать цветной экран, тем более естественной и насыщенной получается картинка.

 
Количество цветов экрана (от 3 до 16000000 )
Количество поддерживаемых экраном цветов. Данная характеристика относится только к телефонам с цветным экраном (см. “Цветной экран”). Чем больше цветов и оттенков способен отображать цветной экран, тем красочнее получается вся отображаемая информация и лучше цветопередача – картинки смотрятся более естественно.

 
Конференц-связь
Наличие конференц-связи дает возможность проводить телефонные совещания с участием нескольких лиц. Для использования этого режима необходима поддержка вашего оператора сотовой связи.

 
Модем
Возможность использования мобильного телефона в качестве модема при соединении с компьютером. Соединив специальным кабелем мобильный телефон и ноутбук, вы получаете доступ к Интернет в любом месте, где есть сотовая связь.

 
Набор одной кнопкой (от 0 до 99 номеров)
Количество номеров абонентов для быстрого набора. Функция быстрого набора позволяет закрепить за цифровыми клавишами часто набираемые номера. В дальнейшем эти номера можно вызывать из памяти телефона и набирать одним нажатием на соответствующую клавишу.

 
Обмен между телефонными книжками
В большинстве телефонов информация с контактами из записной книжки может храниться в двух местах: в памяти телефона и в SIM-карте.
Функция Обмена между телефонными книжками позволяет переносить телефонные номера из памяти те-лефона на SIM-карту и наоборот.
Функция обмена может оказаться полезной в случае смены SIM-карты или телефонного аппарата – вам не придется вносить номера заново.

 
Объем оперативной памяти (от 16 до 90.0 Мб)
Объем оперативной памяти, установленной в смартфоне. Для PalmOS “нормальной” памятью считается 8-16 Мб. А для Pocket PC – 32 или 64 Мб. Большой объем оперативной памяти в смартфоне позволяет увеличить общую производительность системы и дает возможность запускать сразу несколько программ одновременно.

 
Объем постоянной памяти (от 32 до 128.0 Мб)
Объем постоянной памяти (ROM), установленной в смартфоне. В память ROM занесены различные программы: операционная система, калькулятор, почтовый клиент и т.д. Они не теряются при сбое в работе смартфона или при полной разрядке аккумулятора.

Практически все современные модели оснащаются постоянной памятью, выполненной на микросхемах Flash. Во Flash ROM пользователь может сам записывать необходимые программы, картинки, файлы с музыкой и т.д.

 
Объём встроенной телефонной книги (от 0 до 2400 номеров)
Количество телефонных номеров с именами абонентов, которое может храниться во встроенной памяти телефона. Пользователям, которые используют большое количество контактов, при выборе телефона стоит обратить внимание на объем встроенной телефонной книги.

 
Операционная система
Полное название операционной системы. Часто в названии операционной системы указывается номер версии или год ее выхода в свет. Обычно в новых версиях исправляются ошибки старых версий и вносятся дополнительные улучшения. Про основные типы операционных систем можно прочитать в раздеделе “Платформа”.

 
Оптический Zoom (2)
Величина оптического увеличения (Zoom) у встроенной цифровой фотокамеры. Оптический Zoom реализован с помощью изменения оптических параметров объектива и, в отличие от цифрового зума, позволяет приближать и удалять изображение без ухудшения качества фотоснимка.
Как правило, оптическим зумом обладают “продвинутые” фотокамеры (конечно же, по сравнению с другими встроенными в мобильный телефон камерами), которые позволяют делать снимки вполне приемлемого качества.

 
Органайзер/календарь
Встроенный органайзер представляет собой ежедневник, в который можно вносить расписание всех своих дел на ближайший день, неделю, месяц. В некоторых моделях телефонов органайзер способен напоминать о предстоящем деле звуковым сигналом. Звуковые напоминания могут быть однократными, еженедельными и даже ежегодными. Некоторые телефоны позволяют синхронизировать органайзер с настольным ПК, например, с программами типа MS Outlook.

 
Платформа
Платформа или тип операционной системы, установленной в мобильном телефоне (смартфоне). Существует несколько типов операционных систем, использующихся в современных моделях телефонов:
Palm OS – операционная система, разработанная компанией Palm. К ее преимуществами можно отнести большой выбор совместимых программ, невысокие требования к объему оперативной памяти и низкое энергопотребление, но при этом она имеет слабые мультимедийные возможности.

Pocket PC (другое название – Windows Mobile) – многофункциональная многозадачная операционная сис-тема компании Microsoft, похожая по интерфейсу на Windows 9x. Pocket PC имеет большие возможности по расширению и ориентирована на работу с мультимедийными приложениями. Существенным преимуществом является совместимость созданных файлов с Windows. В отличие от Palm OS требует большего объема оперативной памяти.
Symbian – многозадачная операционная система, созданная специально для мобильных устройств. К преимуществам можно отнести хорошую реализацию пакетной передачи данных, IP-адресации и полную поддержку Java.

На основе Symbian компания Nokia создала несколько программных платформ (Series 40, Series 60, Series 80, Series 90), которые широко используются в телефонах и смартфонах этой фирмы. Sony-Ericsson использует в некоторых своих продуктах интерфейс UIQ, также построенный на базе Symbian.
Linux используется в настоящее время в основном в мобильных телефонах Motorola.

Главное преимущество этой операционной системы – общедоступность кода, и, как следствие, невысокая себестоимость программного обеспечения на ее основе.

Слабой стороной являются невысокие мультимедийные возможности.

На данный момент операционная система напрямую устанавливается в телефон при изготовлении, и поменять ее не представляется возможным (можно только менять т.н. прошивки – версии операционной системы).

 
Поддержка WMA
(WMA) Windows Media Audio – формат, разработанный компанией Microsoft для хранения аудио-данных в сжатом виде. В последнее время формат WMA успешно конкурирует с MP3: во многих случаях объем файла в WMA меньше по размеру, чем у MP3 при одинаковом качестве звука. При необходимости файлы в формате MP3 можно перекодировать в формат WMA и наоборот на компьютере с помощью специальной программы.

Читайте про операторов:  Мобильная связь и интернет в Цюрихе, виды операторов

В мобильных телефонах с поддержкой WMA можно использовать файлы этого стандарта, так же как и файлы MP3 – проигрывать во встроенном плеере или использовать в качестве сигнала звонка.

 
Поиск по книжке
Функция поиска по телефонной книжке. Эта функция может быть полезной, когда число записей в вашей книжке достаточно велико.

 
Полифонические мелодии
Поддержка полифонических мелодий звонка. Термин “полифония” означает одновременное проигрывание нескольких нот (в отличии от телефонов без полифонии, в которых проигрывание мелодии сходно с игрой на фортепиано одним пальцем – пока вы играете одну ноту, вы не можете одновременно сыграть другую). Полифонические мелодии звучат намного насыщеннее и интереснее, чем одноголосые.

 
Радиоприёмник
Возможность прослушивания радиостанций в FM-диапазоне. Обычно у мобильного телефона со встроенным радиоприемником в комплекте поставляется специальная FM-гарнитура (помимо функций обычной hands free, позволяющая переключаться между радиостанциями с помощью “кнопки ответа”). При входящем вызове радио прерывается на время разговора, после чего автоматически включается.

 
Размер доступной пользователю памяти (от 1.2 до 32.0 Мб)
Размер памяти, которую пользователь может использовать по своему усмотрению. В нее можно загружать новые мелодии, изображения, игры.
В поле “Размер памяти” указывается общий объем памяти, установленной в мобильном телефоне, но пользователь не может ее использовать целиком. Поэтому, по величине доступной пользователю памяти можно более объективно судить о возможностях телефона.

 
Размер памяти (от 0.1 до 4096.0 Мб)
Размер памяти, встроенной в мобильный телефон. Встроенная память используется для хранения различной информации: в зависимости от модели телефона там могут храниться записи адресной книги, загружаемые игры, мелодии, изображения, файлы MP3 и другое. Для самых простых моделей телефонов размер памяти не имеет значение.

При выборе более сложных телефонов со множеством функций стоит обратить внимание на размер встроенной памяти.
Для смартфонов обычно указываются отдельно размеры постоянной и оперативной памяти (см. “Объем оперативной памяти” и “Объем постоянной памяти”).

 
Разрешение дисплея по X (от 64 до 640 )
Число пикселов (элементов изображения) экрана по горизонтали. Чем выше разрешение экрана, тем выше качество изображения и тем больше информации можно разместить на нем. Особенно важно разрешение экрана для смартфонов, когда экран используется для чтения текста или для просмотра веб-страниц.
Разрешение дисплея по Y (от 24 до 1287 )
Число пикселов (элементов изображения) экрана по вертикали. Подробнее про разрешение дисплея мож-но прочитать в разделе “Разрешение дисплея по X”.

 
Разрешение дополнительного экрана по X (от 30 до 128 )
Число пикселов по горизонтали у дополнительного экрана. Чем выше разрешение (больше число пикселов), тем более детальное изображение можно получить на экране.

Разрешение дополнительного экрана обычно меньше, чем у основного.
Для дополнительного экрана эта характеристика не является основной, так как на нем отображается только краткая информация, обычно там выводится номер вызывающего абонента или часы.

 
Разрешение дополнительного экрана по Y (от 12 до 160 )
Число пикселов по вертикали у дополнительного экрана. Подробнее можно прочитать в разделе “Разрешение дополнительного экрана по X”.

 
Разрешение фотокамеры
Максимальное разрешение изображения, получаемого при съемке с помощью встроенной фотокамеры, по горизонтали и вертикали. Изображение представляет собой совокупность маленьких ячеек (пикселов, pixels), каждая из которых может иметь определенный цвет. Чем больше число пикселов (т.е. чем больше разрешение), тем более четкими получаются снимки, выше их качество и точнее цветопередача.

 
Рассылка SMS нескольким абонентам
Функция рассылки SMS нескольким абонентам дает возможность сэкономить время при рассылке одинаковых сообщений.

 
Редактор мелодий
Редактор мелодий позволяет создавать и записывать мелодии для звонка по вашему вкусу.
Режимы кодирования звука HR, FR, EFR
Поддержка мобильным телефоном нескольких режимов кодирования звука. Режимы кодирования звука – HR (Half Rate), FR (Full Rate), EFR (Enhanced Full Rate).

Стандартным режимом считается FR. В режиме EFR качество звука улучшается, но при этом немного (на 5-10 %) увеличивается потребление энергии и время автономной работы телефона уменьшается. В режиме HR, наоборот, качество звука ухудшается, а время работы увеличивается. Пользователь может выбрать один из этих режимов кодирования звука по своему усмотрению.
Необходимо отметить, что работа в разных режимах кодирования звука должна поддерживаться вашим оператором сотовой связи.

 
Русификация
Поддержка русского языка в меню мобильного телефона. Полная поддержка русского языка реализована только в тех моделях, которые официально поставляются в Россию.

 
Сенсорный экран
Сенсорный (чувствительный к нажатию) экран позволяет переключаться по меню телефона с помощью нажатия на определенные участки самого экрана. Обычно для этого используется специальный указатель – стилус, который не дает повредить дисплей.
Практически все смартфоны оснащены экранами, чувствительными к нажатию. Если вы собираетесь использовать мобильный телефон в качестве органайзера, то наличие сенсорного экрана будет для вас очень полезным.

 
Синхронизация с компьютером
Возможность осуществлять синхронизацию данных между телефоном и компьютером – например, обмениваться записями телефонной книги или синхронизировать органайзер телефона с органайзером в компьютере – то, что было только в телефоне, переписывается на компьютер, и наоборот.

 
Смартфон
Smartphone (“умный телефон”) – терминал, сочетающий в себе телефон и компьютер. От коммуникатора такой гибрид отличается, прежде всего, более компактными размерами и более выраженной “телефонной” направленностью.

Иными словами, если коммуникатор не “обязан” быть похожим на телефонную трубку, то смартфон – это всегда в первую очередь телефон, отличающийся от своих традиционных собратьев большими размерами дисплея и расширенным набором функций. Модели коммуникаторов (карманные компьютеры со встроенным GSM/GPRS-модулем) можно найти в разделе КПК.

 
Сменные панели
Возможность замены лицевой панели телефона на панель другого цвета или панель с рисунком, что позволяет изменить внешний вид аппарата.

 
Стандарт CDMA 450
CDMA (Code Division Multiple Access) – система множественного доступа с кодовым разделением. Ис-пользуется в Северной и Латинской Америке, Европе (менее широко), странах Ближнего Востока.
Для данного стандарта характерны отличное качество звука и низкий уровень фоновых шумов.

Повышенная емкость системы, которая в 3-5 раз больше чем у GSM, определяется максимально возможным количеством активных пользователей системы на территории зоны ее обслуживания.

Повышению емкости системы способствует применение механизма контроля мощности и речевой активности, что уменьшает взаимные помехи, влияющие на емкость системы и другие факторы. В результате абоненты не страдают от блокировки вызовов в часы наибольшей нагрузки на сеть.
Однако существенным отличием абонентских аппаратов CDMA является малая излучаемая мощность, которая составляет менее 10мВт, что на порядок меньше, чем в сетях GSM. Столь низкие требования к мощности позволяют использовать портативные аппараты с более длительным временем работы без подзарядки. CDMA использует уникальный код для каждого вызова, что позволяет надежно защитить част-ную информацию.
Телефоны стандарта CDMA 450 работают на частоте 450 МГц. При выборе телефона, необходимо учитывать, чтобы ваш будущий провайдер сотовой телефонии поддерживал стандарт и рабочую частоту телефона.

 
Стандарт CDMA 800
Телефоны стандарта CDMA 800 работают на частоте 800 МГц. Более подробно про стандарт CDMA можно прочитать в разделе “Стандарт CDMA 450”.
При выборе телефона, необходимо учитывать, чтобы ваш будущий провайдер сотовой связи поддерживал стандарт и рабочую частоту телефона.

 
Стандарт WCDMA
Поддержка телефоном стандарта WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) – широкополосного многостанционного доступа с кодовым разделением каналов.

Сети WCDMA надстраиваются над существующими сетями GSM. При этом сети работают параллельно: старые пользователи сети используют сеть GSM, а новые в зависимости от ситуации – GSM либо WCDMA. Абонентский терминал автоматически переключается между сетями, причем возможно переключение с одной сети на другую без обрыва связи.
Главным преимуществом WCDMA перед GSM является высокая скорость передачи данных – теоретически до 2 Мбит/с, реально достижимая 384 Кбит/с (для сравнения максимальная теоретически достижимая скорость GPRS 115 Кбит/с, расчетная 64 Кбит/с, а практически достижимая 48 Кбит/с).

Кроме того, возможна мобильная видеотелефонная связь и загрузка полноценных аудио и видеофайлов на мобильный терминал.
Поддержка WCDMA увеличивает стоимость телефона. На сегодняшний день сети третьего поколения ра-ботают в России в тестовом режиме на ограниченной территории.

 
Тип аккумулятора
Существует несколько типов аккумуляторов для мобильных телефонов: никель-кадмиевые (NiCd) , ни-кель-металл-гидридные (NiMH) , литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Polymer). От того, какой аккумулятор установлен в аппарате, зависит не только время работы телефона без подзарядки, но и срок службы самого аккумулятора.
NiMH и NiCd аккумуляторы обладают “эффектом памяти”, т.е. заряжать их можно только после полной разрядки (в противном случае, аккумулятор с остаточной емкостью заряжается не полностью, что приво-дит к более быстрой его разрядке).
NiCd аккумуляторы сейчас практически не используются.
Наиболее удобны в эксплуатации Li-Ion и Li-Polymer аккумуляторы, т.к. у них отсутствует “эффект памяти” – заряжать их можно, не дожидаясь полной разрядки. Однако стоят такие аккумуляторы дороже NiMH.
При одинаковой емкости Li-Polymer аккумуляторы весят меньше, чем Li-Ion, что сказывается на их цене. В то же время, Li-Polymer аккумуляторы гораздо более хрупкие, чем Li-Ion, при их использовании нужно быть очень внимательными – при падении телефона аккумулятор может испортиться.

 
Тип карты памяти
Наличие слота под карту памяти значительно расширяет функциональные возможности телефона. На картах памяти можно хранить фотографии, клипы, файлы с музыкой в MP3 и другую полезную информа-цию. Существуют несколько типов карт памяти, используемых в сотовых телефонах.
MultiMediaCard (MMC) Карточка в формате MMC имеет небольшой размер – 24х32х1,4 мм. Разработана совместно компаниями SDisk и Siemens. MMC содержит контроллер памяти и обладает высокой со-вместимостью с устройствами самого различного типа.
Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC) Карта памяти, которая вдвое короче стандартной карты MMC. Ее размеры составляют 24x18x1,4 мм, а вес – около 6 г, все остальные характеристики не отличаются от MMC. Для обеспечения совместимости с существующим стандартом MMC при использовании карт RS-MMC нужен адаптер.
Secure Digital Card (SD Card) Поддерживается фирмами SanDisk, Panasoniс и Toshiba. По размерам и ха-рактеристикам очень похож на MMC, только чуть толще. Основное отличие от MMC – технология защи-ты авторских прав: карта имеет криптозащиту от несанкционированного копирования, повышенную за-щиту информации от случайного стирания или разрушения.
Mini Secure Digital Card (miniSD) Флэш-карты нового стандарта miniSD. От стандартных карт Secure Digital (32х24х2.1 мм) отличаются меньшими размерами 21.5х20х1.4 мм. Для обеспечения работы карты в устройствах, оснащенных обычным SD-слотом, предусмотрен адаптер.
Micro Secure Digital Card (microSD) Карты памяти microSD являются суперкомпактными съемными устройствами флэш-памяти. Их размеры составляют 11х15х1 мм. Карты данного формата используются в первую очередь в мобильных телефонах, так как благодаря своей компактности позволяют существенно расширить память телефона, не увеличивая при этом его размеры. Карты microSD полностью совместимы с устройствами, работающими на TransFlash (T-Flash) картах.

Предполагается, что формат TransFlash будет полностью вытеснен форматом microSD. Для обеспечения совместимости карт T-Flash и microSD с устройствами, поддерживающими стандарт SD, выпускаются специальные SD-адаптеры.
Memory Stick Duo. Данный стандарт памяти разрабатывался и поддерживается компанией Sony. Корпус достаточно прочный. На данный момент – это самая дорогая память из всех представленных. Memory Stick Duo был разработан на базе широко распространенного стандарта Memory Stick от той же Sony, от-личается малыми размерами (20х31х1.6 мм.)
DV-RS-MMC (Dual Voltage Reduced-Size MultiMediaCards). Карты памяти DV-RS-MMC с двойным питанием (1,8 и 3,3 В) отличаются пониженным электропотреблением, что позволит работать мобильному телефону немного дольше. Размеры у этой карты совпадают с размерами RS-MMC, 24x18x1.4 мм.

 
Тип корпуса
Все мобильные телефоны можно разделить по типу корпуса. Каждый тип обладает своими характерными особенностями. Ниже перечислены основные типы корпусов мобильных телефонов: классический, раскладушка, с откидной крышкой, раздвижной, часы, ручка.
Телефоны с классическим типом корпуса обычно имеют открытые экран и клавиатуру.
Раскладывающаяся конструкция позволяет разместить крупный экран, который имеет естественную защиту, когда телефон находится в режиме ожидания (в сложенном виде). Телефоны раскладывающегося типа часто оснащаются двумя экранами – внутренним и внешним.
Основное предназначение откидной крышки – защита клавиатуры от случайного нажатия, а также от засорения и физических повреждений.
Раздвижной корпус занимает мало места в “собранном” состоянии, также его можно раскрывать и закрывать одной рукой.
Мобильный телефон-часы выполнен в виде наручных часов, его можно носить на запястье.
Мобильный телефон-ручка имеет продолговатую форму и отдаленно напоминает толстую шариковую ручку.

 
Тип цветного экрана
Цветные экраны мобильных телефонов производят по STN, TFT, TFD, UFB, OLED технологиям. Наиболее оптимальной технологией является TFD. Если вы редко используете телефон на улице, то вам подойдут также UFB дисплеи. TFT можно посоветовать тем, кого не пугает необходимость часто заряжать телефон.
Характеристика При дневном свете “слепнет” При дневном свете различимое изображение
Высокое потребление энергии STN (super twisted nematic – структура со сверхбольшим искажением) – жидкокристаллический дисплей с пассивной матрицей.

Основной недостаток – низкое быстродействие.

TFT (Thin Film Transistor) – технология тон-копленочных транзисторов. Применяется в активно-матричных дисплеях. На каждый элемент изображения (пиксел) приходится три транзистора, каждый из которых соответствует одному из трех основных цветов – красному, зеленому или синему, и конденсатор, поддерживающий необходимое напряжение.
Экономичный UFB (Ultra Fine and Bright) За этой аббревиатурой скрывается экран, обладающий повышенной яркостью и контрастностью, при этом потребляемая мощность снижена по сравнению с традиционными ЖК. Вдобавок производство нового дисплея, по заверению разработчиков, обходится дешевле. Эта технология представляет собой переходный вариант между STN и TFT. TFD (Thin Film Diods) – технология тонкопленочных диодов, аналогичная TFT.
OLED (Organic Light Emitting Diode) – органические электро-люминесцентные дисплеи – тоньше, ярче, не нуждаются в дополнительной подсветке и при этом экономичнее. По сравнению с LCD-технологиями, OLED имеет такие преимущества, как очень высокие контрастность и яркость (т.е. дисплей читается практически при любых условиях). Сейчас OLED экраны применяются в качестве дополнительных внешних, например, в LG G7030 и Samsung SGH-E700, так как делать основные экраны по новой технологии пока что дорого. Основной недостаток OLED экранов заключается в том, что картинка выцветает на ярком свету.

 
Цветной дополнительный экран
Цветной дополнительный экран делает телефон более ярким и привлекательным. Информация на цвет-ном дисплее воспринимается значительно легче. Многие имиджевые телефоны-раскладушки оснащаются цветным дополнительным экраном.

 
Цветной экран
В настоящее время в большинстве моделей сотовых телефонов установлен цветной экран.

Монохромный экран обычно устанавливается только в недорогие бюджетные модели. Пользоваться цветным экраном, конечно же, удобнее и приятнее. Из недостатков цветного экрана можно отметить то, что при ярком (дневном) освещении информация на нем плохо читаема.

 
Цифровой Zoom (от 2 до 20 )
Величина цифрового увеличения (Zoom) встроенной фотокамеры. ZOOM бывает цифровой (увеличение получившегося изображения методом программной интерполяции и экстраполяции) и оптический (увеличение изображения в момент съемки с помощью системы линз).

В большинстве мобильных телефонах зум цифровой – увеличение происходит программно с помощью изменения размера пикселя изображения, качество изображения при таком увеличении ухудшается.

 
Частота процессора (от 120 до 416 МГц)
Тактовая частота процессора. Чем больше тактовая частота, тем выше быстродействие процессора. Наличие того или иного процессора влияет на возможности карманного компьютера: например, для просмотра видеороликов, или для современных игр требуется мощный процессор с большой частотой.

 
Число строк на экране (от 1 до 20 )
Размер экрана мобильного телефона определяется количеством строк (текстовых и строк с пиктограмма-ми), на которое он рассчитан.

От количества отображаемых на экране строк зависит удобство работы с телефоном. У некоторых моделей телефонов количество строк на экране меняется в зависимости от раз-мера букв.

Данная характеристика не включает служебные строки, строки иконок и т.п., имеются в виду только рабочие строки (скажем, в которых набирается СМС или просматривается телефонная книга).

При составлении использованы материалы, опубликованные на разных общедоступных источниках и официальных сайтах производителей бытовой техники и электроники.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *